uchilishte1

Начало

kyoScan-_5_._22_._2020-_16_._00_._04-page-001Информация за обучение в електронна среда в ОУ"Никола Парапунов" >>тук

Информация за обучение в електронна среда в ОУ"Никола Парапунов" >> тук

Заповед на министъра на образованието и науките от 08. 04. 2020г.

Организация на обучение от разстояние в ОУ "Никола Прапунов" >>> виж тук

Уважаеми родители,

През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система. Всички наши знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите, и за децата, и за родителите! В тази ситуация ние, учителите, превъзмогнахме себе си, а Вие, родителите, ни се доверихте. Ние научихме нови методи, а Вие ни подкрепихте. Всеки ден тествахме себе си, а Вие ни окуражавахтe!

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание и да придобиват нови знания и умения. Те станаха  пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!

БЕЗ РОДИТЕЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи "за едно".

Станахме по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:

КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?

И затова Вие, родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте " в училище" , вие също учите всеки ден от голямото училище на живота. Години наред мечтаехме за тази връзката учител-ученик-родител, за да постигнем взаимно разбиране и взаимопомощ. Сега се получи!

Благодарим Ви, родители!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

    

ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През последните седмици поставихме образователната система при условията на изключителна екстремност. Наложи се да тестваме способността ѝ да бъде иновативна, креативна и преди всичко отговорна. Всички прилагани педагогически методи и похвати бяха подложени на непрекъснато изпитание и преосмисляне. За всички нас това беше нещо неочаквано, непознато и безкрайно провокативно. Поставени при тези безпрецедентни обстоятелства ние педагогическите специалисти намерихми сили и превъзмогнахме себе си, загърбихме традиционното и започнахме в движение едновременно да усвояваме и да прилагаме нови, иновативни форми и похвати.

Всичко това обаче трябва да признаем, че беше невъзможно да се случи без подкрепата на Вас – родителите. Вие сте тези, които ни се доверихте и ни пуснахте да влезем в домовете Ви, да Ви видим по „пижами“… Вие повярвахте в нас, обучавахте се заедно с нас и направихте всичко възможно децата Ви да овладяват учебното съдържание, да формират нови знания, да придобиват умения и компетентности.

Сега повече от всякога сме убедени, че без подкрепата, доверието и съдействието на родителите образователната система не може да постигне целите си – да формира пълноценни, мотивирани, последователни, отговорни и уверени в утрешния ден личности.

Всичко това, което ни се случва, определено ни прави по-силни, по-задружни, по-истински и по-човечни. А децата ни, повярвайте, виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден те научават един от най-важните уроци в живота „Как хората обединени преодоляват страха и постигат „каузи“.

В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание ние сме на път да сбъднем една отдавнашна мечта, връзката учител-ученик-родител да бъде постигната и да се превърне в триединство, във взаимно разбиране и взаимопомощ.

Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат връзката си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни контакти и т.н. 

Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Продължаваме да апелираме и да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. 

Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че ни подкрепихте и ни се доверихте в тази тежка ситуация, че въпреки всичко и заради всичко загърбихте стереотипите си. И най-вече Ви благодарим, за това, че сме заедно и обединени ще успеем!

Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – децата ни!

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

В дните на безпрецедентно извънредно положение в страната ни и в света, за пореден път доказваме, че можем и успяваме когато сме единни – учители, родители и ученици. Вие, уважаеми колеги учители и директори, потвърдихте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Сега обаче отговорността ни към обществото определено е още по-голяма и трябва да оправдаем доверието на държавата. Затова участието ни в електронното обучение е недопустимо да бъде просто симулация и имитиране. Времето ще разкрие всяка преструвка, привидност и прикритост, а обществото няма да ни прости подобно лицемерие. Необходимо е с усилията и резултатите си да убедим обществеността, че правим и невъзможното, за да изпълняваме задълженията си, макар и в различна, безпрецедентна обстановка. Това ни изправя пред задачата да направим дистанционното обучение още по-пълноценно и резултатно.

Считаме, че всички педагогически специалисти имат потенциала, възможностите и времето да се приспособят към по-ефективни електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с подкрепата на вече по-напредналите си колеги. За подобряване на качеството на обучението в електронна среда препоръчваме учителите поетапно да преминат към използването на ресурсите на Microsoft Times, Google Class Room и други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената национална електронна библиотеката на учителите, да продължат работата си на мисионери на знанието в дигиталното измерение. Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.

Благодарим Ви за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта. В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. Стремим се с всичките си възможни ресурси да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период, намираме за необходимо да Ви обърнем внимание, че практиката за преподаване в отворени и затворени групи през социалните мрежи като фейсбук е свързано и с редица опасности – изтичане на лични данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните мрежи е с ниска образователна ефективност. Дистанционното обучение ще продължи поне до 13 април 2020 година.

Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!

Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден перио!.

Бъдете здрави, силни и мотивирани!

Регионално управление на образованието –  Благоевград 

    

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Само тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценното прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

Насърчавайте детето да бъде активно;

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

Регионално управление на образованието – Благоевград

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми родители, ученици, учители и граждани на гр. Разлог,

Безкрайна благодарност към всички вас, които за пореден път подкрепихте благотворителната инициатива на ОУ „Никола Парапунов“ „Дар от сърце“. Вие за отново показахте, че когато сме заедно можем да дарим надежда за децата на България.

Нямам думи, с които да опиша вълнението, което изпитах, когато видях уникалните сувенири, сурвачки, коледни сладкиши и други предмети, изработени от Вас с голяма любов от сърце и душа.

Благодаря Ви, че отново протегнахте ръка и дарихте надежда. Събраната сума е на стойност 4 165 лв.

С нея ще бъде подкрепена Българската Коледа, чиeто мото тази година е „Да дарим бъдеще на болните деца!“.

Пожелавам около нас да има повече доброта и човечност, надежда и вяра!

Весели празници!

Даниела Пелтегова 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО  

Уважаеми родители, ученици и граждани на гр. Разлог,

Обръщам се към Вас с огромна благодарност и признателност за Вашата щедрост и чувство за доброта. Вие отворихте сърцето си за благотворителност и не просто подарихте празник, Вие дарихте надежда.

Присъединявайки се към каузата ни да дарим средствата от коледния благотворителен базар „Дар от сърце“ на „Българската Коледа“ и на нуждаещо се дете от нашия град, Вие помогнахте на децата с тежки заболявания и увреждания да осъществят най-съкровената си мечта – да бъдат здрави! 

Поклон пред Вашето високоблагородно дело!  

Поклон пред милосърдието и състраданието!

Поклон пред човечността!

Събраните средства са в размер на 2602 лева.

Директор: Даниела Пелтегова

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, СЪГРАЖДАНИ, ГОСТИ НА ГРАДА, 

С огромно удоволствие Ви съобщавам, че събраната сума от благотворителния базар "Дар от сърце" организиран от ОУ "Никола Парапунов", е 2480 лв. 

Поклон и безкрайна благодарност за вашата доброта и човечност! 

Нека да продължаваме да даряваме надежда! 

Бъдете Благословени! 

Директор: Даниела Пелтегова 

Имаме удоволствието да ви приветстваме с “Добре дошли!” в официалния уеб сайт на ОУ “Н. Парапунов”. Тук ще намерите информация за учебно-възпитателния процес, ще се запознаете с преподавателския състав, ще се потопите в историята на учебното заведение, ще узнаете възможностите, които ви се предлагат. Надявяме се тези сведения да ви бъдат от полза, да имате на свое разположение актуална информация за нашата дейност, да узнаете нови неща за училищния живот.

Разчитаме на вашата активност – идеи, мнения и препоръки можете да изпращате на нашия e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Иска ни се да вярваме, че усилията ни ще срещнат вашето разбиране и подкрепа.