uchilishte1

Проекти - ново

ACES / Academy of Central European Schools - Академия на средноевропейските училища/

Партньори: България и Македония

ACES / Academy of Central European Schools - Академия на средноевропейските училища/

Партньори: България и Унгария

Comenius

Проект LLP-2009-COM-MP-035
за Многостранно партньорствопо секторна програма „Коменски”
на Програмата „Учене през целия живот”
на тема "От нашия собствен език към другите чужди езици"

Партньори: България, Турция, Испания, Франция и Румъния

Comenius

Проект 2012-1-GB1-COM06-18452 5
за Многостранно партньорство по секторна програма "Коменски"
на Програмата "Учене през целия живот"
на тема "Здравословен начин на живот и благополучие в Европа"

Партньори: България, Англия, Ирландия, Холандия, Испания, Турция

logo9

-