uchilishte1

Обществен съвет

Обществен съвет

Състав на обществения съвет към ОУ "Никола Парапунов"

Председател: Анелия Гоергиева Хаджистоянова

Членове:

Елена Циркова-Вълканова;

Велина Кулина;

Ралица Йорданова;

Нина Кисова

Резервни членове:

Стефка Панкова;

Валентина Пъргова;

Ваня Аломинова;

Анелия Дункина

protokol oc 001

protokol oc1 001

 001

Отчет за учебната 2016/2017 година>>тук