uchilishte1

Училищна документация

Документи 2018/2019 година

Дневен режим>>тук

Годишен план>>тук

Етичен кодекс>>тук

Мерки за повишаване качеството на образованието>>тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище>>тук

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи>>тук

Стратегия за развитие>>тук

Училищен учебен план>>тук

Правилник за дейността на училището>>тук

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации>>тук

Карта на услугите>>тук

График консултации >>тук

Бюджет

Информация за делегирания бюджет към 31.12.2018 година

 

info1info2info 3analiz1analiz2