uchilishte1

Полезно за ученика

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл. – есенна

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл. – коледна

05.02.2020 г. - междусрочна

11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. - втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас:

09.06.2020 г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020 г. - НВО по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. - I -XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. - I - IV клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. - V - VI клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. - V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)