uchilishte1

Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящата организация на дейностите по приемане и записване на ученици в първи и пети клас за учебната 2020/2021 година в условията на епидемично разпространение на СОVID - 19 ще бъдат предприети допълнителни мерки и дейности, гарантиращи безопасността както на лицата, подаващи документи, така и на служебните лица, а именно:

1. Задължително носене на лични предпазни средства, без които не се допуска присъствие на лица в сградата на училището. Предпазните средства се осигуряват от самите лица, подаващи документите.

2. В сградата на училището ще се допуска само по 1 /един/ родител за подаване на документите.

3. Задължително дезинфектиране на ръцете при влизане в сградата на училището.

4. Допускане на лица в сградата ще се осъществява без струпване на входа и при спазване на дистанция между тях не по-малка от 1,5 - 2,0 м.

5. Използване на лични пишещи средства - по възможност.

6. Документи се приемат от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч., съгласно Заповед на директора на училището.

ДАНИЕЛА ПЕЛТЕГОВА

Директор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че НВО за учениците в IV клас тази учебна година се отменя. Външното оценяване при тях не е свързано с продължаване в следваща степен, освен при четвъртокласниците, които искат да учат в математически гимназии. Приемът в V клас за тях ще става въз основа на по-високия резултат от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни. В началото на следващата учебна година се планира измерване на степента на постигане на резултатите в края на IV клас в началото на V клас с извадка от ученици, но не във формата на външно оценяване и не за всички ученици. Няма да се пишат оценки, няма да се оценяват училища.

Седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература на 15 юни 2020г., а на 17 юни 2020г. на НВО по математика.

nova

ОУ "Никола Парапунов" отбелязва празниците

през месец май с редица

инициативи >>> тук

 

zaemq novo

На 22. 04. 2020г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина, под надслов

"Действия срещу измененията на климата"

Всеки може да използва тези идеи и да се вдъхнови за позитивни действия, да

покаже подкрепа за хората и планетата. >>>ВИЖ ТУК 

 

 

Уважаеми родители,
През изминалата седмица бяхме поставени пред едно изключително предзвикателство, за което определено не бяхме подготвени, не бяха подготвени учителите, нито Вие родителите, нито пък учениците. За няколко дни трябваше да променим почти изцяло начина, по който възпитаваме и учим децата си, по койта живеем и работим, изпълняваме задълженията и отговорностите си. В един момент ни се наложи изцяло да променим дори и начина си на общуване.
Изключително сме Ви благодарни за усилията, които положихте и ни подкрепихте в осъществяването но тази така необходима комуникация с учениците. Без Вашата подкрепа дистанционото обучение не може да стартира, особено при по - малките ученици. Даваме си сметка за големите затруднения, които Ви е причинила тази нова, непредвидена ситуация и се надяваме и Вие да осъзнавате какви не по - малко усилия са положени и ще продължат да се полагат от учителите за да могат Вашите деца да участват в структорирани образователни дейности и да усвоят възможно най - голям обем от предвидения за този етап от годината учебен материал. Наясно сме, че дистанционото обучение не е и не може да бъде алтернатива на традционното обучение в класните стаи, но се убедихме, че в условиятя на екстремност и съобразно специфичната ефективност може до голяма степен да минимизира загубите от пропуснатото време за редовното обучение. В същото време трябва да отбележим, че електроното обучение може да развие немалка степен качества като самостятелност, креативност, самодисциплина и отговорност.  Ще разчитаме и занапред на Вашата подкрепа да поддържате мотивацията на децата си за участие в електроното обучение!
От изключителна важност е и да не допускате децата Ви да не посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора. Нека се вслушат в ежедневния апел от техните класни ръководители и всички учители относно спазване на уграниченията в рамките на социалната изолация, препоръките и наставленията за поддържане на лична хигиена, дезинфекция, и като цяло з всички мерки, които следва да се спазват по време на карантина, препоръчани от Министерството но здравеопазването, Националния оперативен щаб, Българския лекарски съюз и Регионалната здравна инспекция.
Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!
Бъдете здрави и пазете здравето на Вашите деца!
Регионално управление на образованието - Благоевград