uchilishte1

Team

dsc06650

Име

Длъжност

1.ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕЛТЕГОВА

- Директор

2.ДАНИЕЛА ДЖУПАНОВА

- Заместник-директор по учебната дейност

3.АНТОАНЕТА ПАРЕВА

- Български език и литература

4.РАДОСЛАВА ИВАНОВА

- Български език и литература

5.МАРИЯ СЛАВКОВА

- Математика

6.АНИТА КРЪНЧЕВА

- История и цивилизации, География и икономика

7.ДАНИЕЛА ДЖУПАНОВА

- Заместник-директор; История и цивилизации

8.АННА БЕЛЕЖКОВА-ПАНКОВА

- Физика и астрономия; Информационни технологии; математика

9.ИВАН АСЕНОВ ДУРЕВ

- Физическо възпитание и спорт

10.ЛИЛИЯ ЛАЧИНОВА

- Музика

11.АННА РАЧЕВА

- Човекът и природата

12.КАТЕРИНА РАДЕВА

- География и икономика; технологии и предприемачество

13.ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА

- Математика

14.ЦВЕТЕЛИНА ТЕРЗИЕВА

- Английски език

15.ПАВЛИНА МАРКОВА

- Английски език

16.ГЕОРГИ ПАХОВ

- Изобразително изкуство

17.ЮЛИЯ САЧКОВА

- Учител в ЦДО

18.МАРИЕТА СТОЯНОВА

- Начален учител

19.РОСИЦА КОЛЧЕВА

- Начален учител

20. ЕЛЕНА РАБАДЖИЕВА

- Начален учител

21. ЛЮБИМА ЕЛЧИНОВА

- Начален учител

22.МАРИАНА ГЮРОВА

- Начален учител

23. ЖАНЕТА БАРОВА

- Начален учител

24.ИЛИЯ ПУКНЕВ

- Начален учител

25.ГЕРГАНА БОЯДЖИЕВА

- Учител в ЦДО

26.ЕЛЕНА ТАТАРСКА

- Начален учител

27.МАРИЯ МИХАЙЛОВА

- Начален учител

28.ЕЛКА МИРЧОВА БЕЛЬОВА

- Учител в ЦДО

29.ИВАН АТАНАСОВ МИШКОВ

- Учител в ЦДО
30.МАРИЯ ДЖУПАНОВА

- Учител в ЦДО

31.МАРИЯ КАЛОЯНОВА

- Учител в ЦДО

32.МИЛЕНА БУРДИНА

- Учител в ЦДО

33. МАГДЕЛИНА РУСКОВА

- Учител в ЦДО

34. МИХАЕЛА НАЙДЕНОВА

- Физическо възпитание и спорт

33.КАЛИНА КРУМОВА ЕРГИНА

- Психолог

34.МАРИЯ АТАНАСОВА ЕЛЧИНОВА

- ЗАС

35.ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

- Касиер-домакин