uchilishte1

Useful for parents

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен периода или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава>>тук

Издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи>>тук

Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища>>тук

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование>>тук

Заявление от родител до класен ръководител за извиняване на отсъствия за 3 дни>>тук

Заявление от родител за извиняване на отсъствия за 7 дни>>тук

Символи за оценка на знанията на учениците в I, II и III клас:

simvoli1

Съобщения:

Униформи:

Комплектът униформа на момичетата включва следните артикули:

риза с дълъг ръкав – 18,00 лв.;
пуловер без ръкав – 21,00 лв.;
пола каре – 23,00 лв.;
тениска – 10,00 лв.;
блузон с бродерия на лого – 23,00 лв.;
тениска "La cossta" с къс ръкав - 13.00 лв.;
тениска " La cossta" с дълъг ръкав - 15.00 лв.;

 

Комплектът униформа на момчета съдържа следните артикули:

риза с дълъг ръкав – 18,00 лв;
пуловер без ръкав – 21,00 лв.;
тениска – 10,00 лв.;
блузон с бродерия на лого – 23,00 лв.;
тениска "La cossta" с къс ръкав - 13.00 лв.;
тениска " La cossta" с дълъг ръкав - 15.00 лв.;

 

 

 

 

klass

 

 

Съобщение: Униформи се продават всеки понеделник от 15:00 до 17:00 часа.