uchilishte1

The News

Useful for students

 

Ваканции, учебна 2010/2011 година:

 

за първи клас 28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл.
Коледна 24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл.
Срочна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас 30.03.2011г.  – 10.04.2011 г. вкл.

Неучебни дни:

01.11.2010 г. – Ден на народните будители
17.05.2011 г. – ДЗИ по български език и литература
19.05.2011 г. – Втори ДЗИ
25.05.2011 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

 

Край на втория учебен срок на учебната 2010/2011 година:


23.05.2011 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
31.05.2011 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2011 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

IV клас

Български език и литература - 04 май 2011 год.
Математика - 05 май 2011 год.
Човекът и природата - 10 май 2011 год.
Човекът и обществото - 12 май 2011 год.

 

VII клас

Български език и литература - 27 май 2011 год.
Математика - 30 май 2011 год.
Чужд език - 31 май 2011 год.
КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 02 юни 2011 год.
КОО "Природни науки и екология" - 03 юни 2011 год.