ноември 17, 2021

Day

         Уважаеми родители,      Информирам Ви, че в периода от 18.11.2021 г. до 24.11.2021г. включително продължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V – VIIклас.   Учебният процес се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график: Час V, VI и VII клас 1....
Виж повече