юни 13, 2022

Day

На 11.06.2022год. се проведе публична изява на клуба по интереси ,,Английски  език за комуникация и творчество”, ръководен от г-жа Павлина Маркова – ст. учител по английски език. Изявата на тема „I love mountain“ се състоя в неофициална обстановка, пред присъствието на родители. Учениците влязоха в ролята на репортери, планински служители и туристи. Чрез интервю, състояло...
Виж повече