март 15, 2023

Day

Директорът на училището г-жа Даниела Пелтегова и учителят по английски език, координатор по проект Еразъм „Моята най-голяма мечта за по-добър свят“ заедно с ученици от 7 клас посетиха Турция с цел участие в мобилност по проекта. С участници от 7 държави се впуснаха в опознаването на турските традиции и обичай. Посетиха интересни културни и исторически...
Виж повече