май 24, 2023

Day

  С „Върви, народе възродени“ и танц на мажоритарния състав към ОУ ,, Никола Парапунов“ започна най- светлият български празник, празник на тържеството на духа и славянската писменост. Г-жа Пелтегова, директор на училището, поздрави всички учители, ученици и гости и награди отличилите се с постижения в областта на науката, изкуството и спорта. Тържествената част продължи...
Виж повече
Ден преди един от най- светлите български празници – 24 май, учениците от I б клас избраха  с учителката си Жанета Барова да проведат  урок по извънкласно четене в Читалищна библиотека – гр. Разлог. По време на своето първо посещение в библиотеката, учениците проследиха дългия път на книгата от нейния автор до читателите, научиха  как...
Виж повече