септември 14, 2023

Day

    Лиляна Бонкова, ученичка от VIIб клас, се включи в 3-дневна работната среща на Съвета на децата, която се проведе в Бояна. Най-младият член на Съвета участва в дискусиите за дейността на детския консултативен орган. Децата споделиха опита си, придобит от участията им в различни събития, и каква е мотивацията им да бъдат представители...
Виж повече