ХІ -ти благотворителен концерт – 29.ІV.2013 година „Пролетна усмивка за България“

Много овации и бурни аплодисменти събраха участниците в единадесетия благотворителен концерт, състоял се на 29.04.13 г. 326 ученици пяха, танцуваха, играха на сцената в читалище „15.09.1903-1915 год.“ пред многобройна публика.
Събраните 1647 лева ще бъдат използвани за подпомагане на болни деца и деца в нужда от града и училището ни.