ІХ – ти благотворителен концерт – 29.ІV.2010 година „Добрината ще върне радостта“