ІХ – ти благотворителен концерт – 29.ІV.2010 година “Добрината ще върне радостта”