ІІ – ри благотворителен концерт – 18.ХІІ.2001 година „Децата на нашето бъдеще“