V – ти благотворителен концерт – 26.ІV.2005 година “Децата за един мирен свят”