V – ти благотворителен концерт – 26.ІV.2005 година „Децата за един мирен свят“