VІ – ти благотворителен концерт – 4.V.2006 година „Нека децата живеят задружно“