VІІ – ми благотворителен концерт – 24.ІV.2007 година “Децата – цветята на земята”