Новини

Category

Учениците от седми клас Бояна Билчова и Никола Сланчев се класирха за национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации, която ще се проведе през месец юни. Поздравления и за техния учител – г-жа Даниела Джупанова!
Виж повече
Учениците от  V“в“ клас при ОУ „Никола Парапунов“- Разлог създадоха книжка и филм за биоразнообразието в Парк Пирин. Дейностите са по проект „Утрото е в нашите ръце”, финансиран  по програма „Еразъм +,  съфинансиран от Европейския съюз, с  № 2019-1-FR01-KA229-062024_3. В рамките на  дейност  „Preparing „ Nature’s Superheroes’’- Biodiversity Comic Book, учениците  подготвиха редица материали по...
Виж повече
Търпението е спътникът на мъдростта За поредна година призоваваме към търпение, уважение и толерантни взаимоотношения между ученици, учители и родители. Предвид епидемологичната обстановка, учениците от ОУ „Никола Парапунов“ отбелязаха Деня на търпението с множество инициативи в електронна среда. С желание, търпение и постоянство те изработиха свои видеа, заснеха усмихнатите си лица на екрана, изработиха символи...
Виж повече
За поредна година ученици от ОУ,,Никола Парапунов“-гр.Разлог достигнаха до финалния етап на музикалното състезание ,,Ключът на музиката „, което се проведе на 20.03.2021г. В гр.Благоевград. Тази година името на училището бе достойно защитено от Живка Манзурова, Калоян Колев и Иван Джолев. Техните учители Лилия Лачинова и Илия Пукнев се гордеят с постиженията на своите ученици!
Виж повече
Уважаеми ученици и родители, Във връзка със Заповед РД –01– 173 / 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците. Информирам Ви, че обучението на учениците от I до IV клас в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. ще се осъществява от разстояние в електронна среда  в образователната платформа...
Виж повече
Уважаеми ученици и родители, На основание Заповед РД–01– 39/ 10.03.202г. на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците от V до  XII клас. Информирам Ви, че в периода от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. за  учениците от V до VII клас обучението ще се осъществява от разстояние в електронна...
Виж повече
Уважаеми родители, В  седмицата от 01. 03. 2021 г. до 05. 03. 2021 г. по здравословни причини са отсъствали мeжду 5 – 9 ученици от общо 165 в начален етап и между 1– 2 ученици от VI клас, които се обучават присъствено. Един ученик е карантиниран поради контакт с болен близък член на семейството. Няма...
Виж повече
март – националния празник на България в ОУ „Никола Парапунов“ бе отбелязан с радиопредаване, подготвено от г-жа Милева, учител по история и цивилизации, и презентация, изработена от учениците от VIIб клас. Честит празник, българи!
Виж повече
Поздравления за Живка Манзурова от IVб клас, Калоян Колев и Иван Джолев от Vа клас, които се класираха за участие в националния кръг на музикалното състезание „ Ключът на музиката“. Поздравления за труда и всеотдайността и на техните учители г-жа Лачинова и г-н Пукнев ! Пожелаваме от сърце на Живка, Калоян и Иван завоюване на...
Виж повече
1 25 26 27 28 29 32