Проекти

Category

На 25.11.2013г. учениците на г-жа Бельова отІІІ ПИГ на ОУ”Никола Парапунов”,работещи по проектаBG0501RO001-3.1.06 ” Подобряване на качеството на образованието”, проведоха състезание по изразително четене. Децата проявиха голям интерес и любознателност към книгите сред уютната обстановка на обновената библиотека на училището. По този начин учениците доказаха, че във времето на високите технологии ”Мишката няма да изяде...
Виж повече
,,Игрите на нашите родители” бяха припомнени от петокласниците в ОУ,,Никола Парапунов”-гр.Разлог, посещаващи занималня по ПроектBG051РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. На 15.11.2013г. в часовете за занимания по интереси пред свои съученици и учители децата играха на ,,Ластик”, ,,Прескочи кобила”, ,,Чинджия”, ,,Кральо-портальо”-все любими игри от...
Виж повече
На 17.01.2013 год. официално бе открита Стая за занимания по интереси на ІІІ и ІV полуинтернатни групи. Тя е оборудвана със средства по Проект BG051PO001-3.1.06. “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. На тържеството присъстваха: К. Герчев – кмет на община Разлог; г-жа Л. Станева –...
Виж повече
Клипове по Проект BG0501RO001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Виж повече
1 5 6 7