История славянобългарска

Ученици направиха препис на „ История славянобългарска”На 24 май, когато ние, българите, тачим делото на светите братя Кирил и Методий, директорът на ОУ „ Н. Парапунов” – г- жа Пелтегова -получи от учениците на V ПИГ преписаната от тях на ръка „ История славянобългарска”. С подкрепата на своя възпитател, г- н Иван Мишков, с много старание , с желание и с интерес децата бяха направили преписа. По оргинален начин е оформена корицата с лика на българския възрожденец-Паисий Хилендарски.Г- жа Пелтегова не скри своето вълнение и благодари на учениците за положения от тях труд .Тя подчерта , че направеният от петокласниците препис е пример за запазване на българската памет и ценен подарък за училището.