„С приятелство, спорт и творчество срещу насилието“.

Координационният съвет за справяне с тормоза и насилието организира конкурс за рисунка, част от училищната кампания „С приятелство, спорт и творчество срещу насилието“. Инициативата се посрещна с огромен интерес – 72 ученици от I до VII клас се включиха в надпреварата.
Жури в състав г-н Г. Пахов, г-жа М. Стоянова и г-жа Цв. Попова излъчи победителите. От начален етап бяха отличени 10 рисунки, а от прогимназиален етап – 5 рисунки.
С пожелания за много творчески успехи и креативност честитим на победителите:
Цветелина Рабаджиева – Ia клас

Габриела Калоянова – Ia клас

Адриана Николова – IIa клас

Илияна Вълканова – IIб клас

Веселин Миланов – IIIа клас

Иванина Найденова – IIIа клас

Мария Бучкова – IIIб клас

Владимир Бобул – IVб клас

Борислава Велева – IVб клас

Елена Праматарова – IVа клас

Лъчезар Йорданов – VIa клас

Радина Мачева – Vв клас

Джесика Филипс – Vб клас

Алиса Войлокова – VIб клас

Елизавета Войлокова – VIIб клас