Днес групите от ЦОУД проведоха инициативата “В света на приказките”. Учениците от 3. и 4. клас гостуваха на първокласниците и второкласниците. По-големите ученици направиха истински представления, а малките се насладиха на изкусното актьорско майсторство и по желание четоха любими приказки.