Да засадиш дърво!

На 5. април, през седмицата на гората, учениците от I б клас, заедно с членовете на клуб „Обичам природата“ поздравиха „пазачите на гората“ – служителите на ТП „ДГС“ – гр. Разлог и заедно с тях засадиха 50 фиданки в м. Голак.

Децата отговаряха на въпроси за гората, разговаряха със зам. – директора на Държавно горско сопанство – Разлог – инж. Костадин Лечов за трудната професия на лесовъда, за историята на горската служба в България, която чества 140 години от създаването си.

Всички си обещаха да навестяват и се грижат за своите дръвчета.