Двоен празник в ОУ „Никола Парапунов“

Празникът на училището и Денят на народните будители бяха отбелязани с поредица от мероприятия.

 

Изработени бяха табла по класове от представителите на ученическия съвет. Учениците от I а клас с класен ръководител г-жа М.Гюрова почетоха празника с посещение на Историческия музей в гр. Разлог, а седмокласниците с класен ръководител г-жа А. Парева поднесоха цветя на паметниците на Н. Парапунов и на Васил Левски.

 

В училище празникът бе отбелязан с парад на будителите и кратка художествена програма. Слово произнесе г-жа Даниела Джупанова – заместник директор на училището.