Нека заедно да кажем НЕ на тормоза!

В сряда, 23 февруари 2022 г, е Световният ден на розовата фланелкаФланелката и цветът символизират неприемането на тормоз и насилие в училище. 

Отбелязването на Деня против насилието и тормоза всяка последна сряда от месец февруари ни напомня, че тормоз в училище съществува, и ни подканя да помислим как да постъпваме, ако разберем, че някой ученик е тормозен от друг. Защото има как  да му се противопоставяме  ВСЕКИ ДЕН.

В ОУ,, Никола Парапунов” по идея на  училищния психолог  тази година решихме да ,,опаковаме” училището с най – големия розов гирлянд, изработен от учениците,  и по този начин да го защитим . Гирляндът  завършва с надпис ,,Тормозът спира тук”.  

През целия ден възпитаниците на училището  носеха розови баджове с надпис ,,Прескочи насилието, продължи напред”, с което демонстрираха съпричастността си.Кулминацията беше масов атрактивен танц , в който се включиха и учениците , и учителите, за да усетим заедно силата на   взаимната подкрепа .През цялата седмица психологът  заедно с Ученическия съвет ще представя презентация пред учениците за разликата между тормоз и насилие и видовете тормоз, като ще бъдат включени в ролеви игри с цел  да подобрят уменията за асертивно общуване и поведение.