ОУ „Никола Парапунов“ – Училище без насилие, без обиди и без страх!

Това послание бе предадено за поредна година от учениците от VII б клас, с класен ръководител Анна Панкова, към всички ученици и учители.

Всички класове в училището изработиха свои розови фланелки със стикери и послания за борбата с тормоза в училище. Във фоайетата на училището членовете на комисията по Противообществени прояви подредиха кътове с изработените тениски и табла на същата тема, подготвени от децата в класа и Местната комисия по Противообществени прояви към Община Разлог.

Рано сутринта всички ученици от VII б клас, облечени в розови тениски, предварително изрисувани от тях самите, посрещнаха децата и учителите на входа на училището, като на учениците раздадоха брошури с въпроси, които да обсъдят с баща, дядо, брат или друг близък мъж на тема: „Какво да правят, ако бъдат свидетели на тормоз или те самите биват тормозени?“. Учителите получиха подарък розови гривни, изплетени от родителите съвместно с децата от класа, с което и преподавателите подкрепиха посланията им.

Малките ученици от училището бяха посетени от седмокласниците с идеята да им разкажат за този ден и за времето, от когато той се отбелязва. По този начин те предадоха посланията си за Училище без насилие, без обиди и без страх.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпим в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставим на тормоза всеки ден.