Управление на дисциплината в класната стая

На 10.11.2018 г. в ОУ „Никола Парапунов“, гр.Разлог се проведе обучение на учителския колектив на тема „Управление на дисциплината в класната стая“ с лектор г-н Младен Владимиров – психолог.

 

Целта на обучението беше придобиване и усъвършенстване на уменията на учителите за управление на дисциплината в класната стая чрез прилагане на мениджмънта на класа.