ЗА СВЯТ БЕЗ РИСК!

С този девиз започна дейността на Първо „Детско полицейско управление“ в ОУ ,,Н.Парапунов“ – гр. Разлог.

Стартът бе даден на 16.05.2016 г. с подписването на Споразумение и Декларация за партньорство от Д.Пелтегова – директор на училището и Христо Арнаудов – началник на РУ на МВР – гр. Разлог.

Партньорите ще си сътрудничат при предоставяне на логистична, организационна,административна и методическа помощ за осъществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности.

Членове на ДПУ станаха 27 доброволци от втори клас, които заедно със своите ръководители инспектор БориславГригоров и учителката си Жанета Барова положиха клетва, като част от Етичния кодекс на управлението. Бяха поздравени от директора Д. Пелтегова, родителите,…

Децата ще бъдат обучавани от представители на РУ на МВР, БЧК и други,като в учебната им програма са предвидени часове по БДП, курс за лична защита, оръжезнание, криминалистика, участие в полицейски проверки.

Богатите и разнообразни дейности и прояви ще спомогнат за изграждане гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност, стимулиране на прилежност и инициативност и повишаване доверието към полицията.

Осъществяването на инициативата започна с провеждането на Съвместен патрул със сектор „Пътна полиция“ на кръстовища в града с връчването на листовки на водачите на МПС.