Време е за училище

Уважаеми ученици и родители,
Поради епидемичната обстановка във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020/2021 учебна година ще се проведе на 15.09 2020 г. при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.
Учениците от първи до пети клас да бъдат в двора на училището в 9:30 часа с униформи!
Учениците от шести и седми клас да бъдат в класните си стаи в 10:30 часа с униформи, за провеждане на тържествен час на класа!
Ръководството на ОУ „ Н. Парапунов“ пожелава на всички ученици, родители и учители здрава и успешна учебна година!