Информация за здравната обстановка в ОУ “ Никола Парапунов“ към 22. 01. 2021г.

Уважаеми родители,

 

Информирам Ви, че в периода от 18.01.2021 г. до 22.01.2021 г. по здравословни причини  са отсъствали между 15 – 20  ученици от общо 165 в начален етап.

Няма болни учители  и непедагогически персонал.

В училището  стриктно се изпълняват всички противоепидемични мерки за работа в условията на СОVID – 19 с цел опазване  живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители.

През следващата учебна седмица  от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г.  продължава присъственото обучение за учениците от I – IV клас и обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V – VII клас в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдените седмична програма и график за провеждане на учебните часове.

 

 

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“