Информация за здравната обстановка в ОУ „Никола Парапунов“ към 29. 01. 2021 г.

Уважаеми родители,

 

В периода от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 г. по здравословни причини са отсъствали мeжду 19 и 20  ученици от общо 165 в начален етап.

Няма болни учители  и непедагогически персонал.

В училището стриктно се изпълняват всички противоепидемични мерки за работа в условията на СОVID – 19.

През следващата учебна седмица от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. обучението ще бъде организирано по следния начин:

  • продължава присъственото обучение за учениците от I – IV клас;
  • обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V и VI клас в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдените седмична програма и график за провеждане на учебните часове;
  • учениците от VII клас в дните понеделник и вторник се обучават в електронна среда от разстояние. На основание Заповед РД – 01– 52/ 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. седмокласниците минават на присъствено обучение.

Междусрочната  ваканция за всички ученици от I до  VII клас е на  03.02.2021 г. / един ден/.

Начало на втория учебен срок – 04.02.2021г.

 

С уважение !

 

 

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“