Успешно приключи кампанията “ Капачки за бъдеще“. Благодарим на родители, ученици и учители, че за пета поредна година показаха съпричастност!