Учениците от VIб и  VIв клас при ОУ „Никола Парапунов“

на работна среща с представители на РДПБЗН-Благоевград

В час на класа инспектор ЗН Силвана Мавревска и инспектор ЗН  Румяна Райчева направиха презентации на тема „Основни правила за действия при наводнения“ и „Евакуация при пожар в училище“. Шестокласниците бяха заинтригувани от представената им информация и активно участваха в дискусията по темата. Работната среща завърши с викторина, на чиито въпроси учениците отговаряха с желания.