НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

     Уважаеми родители и седмокласници,

Във връзка с организиране и провеждане на НВО в VIIклас през учебната 2022/2023 година ви информирам:

1. Подаване на заявление по образец за изпита по чужд език:

 

    От 01.02.2023 г до 17.02.2023 г. – в училището, стаята на ЗАС.

   

    Изпитът е по желание на ученика.

    Образец на заявление.

2. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

  Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

  Математика – 16 юни 2023 г. , начало 09.00 часа

  Чужд език ( по желание на ученика ) – 14 юни 2023 г., начало 09.00 часа

3. Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2023 година.

Д. Пелтегова,

Директор на ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог