Групите от ЦДО, техните учители и г-жа Михаела Найденова посрещнаха ваканцията с много смях, игри и танци през ежегодно провеждащия се спортен полуден “Великденско настроение”.