Учениците от клуб ,, В света на математиката” с ръководител Мария Славкова демонстрираха по интересен и забавен начин своите математически умения пред учители и родители. Чрез интерактивни упражнения в MozaBook и Wordwall малките математици показаха креативно мислене и умения за решаване на различен тип задачи. Г – жа Джупанова, зам.-директор на училището, поздрави учениците, като им пожела още по-високи успехи в необятната област на математиката.