Ден на народните будители

По повод 1 ноември – Деня на народните будители,представителите на Ученическия съвет в ОУ,, Никола Парапунов”презентираха пред учениците от I – IV клас живота и делата на избран от тях будител.Малките ученици с интерес гледаха и слушаха информацията за будителите – Софроний Врачански,Кирил и Методий,Васил Левски,Иван Вазов, Паисий Хилендарски, Христо Ботев,Любен Каравелов и Петър Берон.