,Добротата е език, който глухият може да чуе и слепите могат да видят!“- Марк Твен.

 

 На 13 ноемви се отбелязва Денят на доброто. Представителите на ученическия съвет към ОУ ,,Никола Парапунов“ поставиха послания в класните стаи и с радиопредаване запознаха съучениците си с отбелязването на този ден и призоваха да бъдем по- добри!