Един час по родолюбие

 

В часа по български език и литература учениците от 5.в клас с класен ръководител Иван Мишков се запознаха с представители от НАЦИОНАЛНО ХАЙДУШКО ДВИЖЕНИЕ.
Изучавайки Ботевото стихотворение ,,Хайдути. Баща и син“, учениците дообогатиха своите знания за епохата, научиха повече за хайдутите и хайдутството и се докоснаха до автентичните дрехи и оръжия на героите родолюбци.
Един изключително интересен час, в който се разискваха темите за родината, юначеството, българския дух, националното самосъзнание и свободата.