Гората е живот и обща отговорност – уроци за гората

Всички харесваме гората с нейната зеленина и красота, но ако не допринесем за опазването и, едва ли тази красота ще продължи да ни радва дълго.
По забавен и интересен начин второкласниците на г-жа Барова научиха много за гората, ползите и грижите, които тя изисква. Днес техните учители – лесовъдите Ел.Канелова и Ат.Спасова чрез игри на открито ги запознаха с основните дейности в гората, с професията на лесовъда и колко е важна тя, за да имаме най-зелената страна в Европа.
Директорът на ТП „ДГС-Разлог“ Иван Гергов, благодари на учениците за любознателността и ентусиазма им.