График на часовете при обучение от разстояние в електронна среда, в сила от 04.02.2021 г.

                                                                                                        График

                      на часовете при обучение от разстояние в електронна среда, в сила от 04.02.2021 г.

  

V, VI и VII клас
1. час    8.00 ч. – 8.30 ч.
2. час    8.50 ч. – 9.20 ч.
3.час   9.50 ч.  –  10.20 ч.
4.час   10.40 ч.  – 11.10 ч.
5.час   11.30 ч. – 12.00 ч.
6 час   12.20 ч.  – 12.50 ч.
7. час  13.10 ч.  – 13.40 ч.
Спортни дейности  14.00 ч. – 14.30 ч.