Информация за обучение в електронна среда в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че във връзка със Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката от 30 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г. учебният процес за учениците от първи до седми клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание при спазване на следния времеви график:

Начален етап:

1. час 9:00 – 9:20
2. час 9:40 – 10:00
3. час 10:20 – 10:40
4. час 11:00 – 11:20
5. час 11:40 – 12:00
6. час 12:20 – 12:40

Прогимназиален етап:

1. час 8:30 – 9:00
2. час 9:10 – 9:40
3. час 9:50 – 10:20
4. час 10:50 – 11:20
5. час 11:30 – 12:00
6. час 12:10 – 12:40
7. час 12:50 – 13:20
Спортни дейности – 13:30 – 14:00

 

Заниманията на групите за ЦОУД започват от 14:15 часа.
Продължителността на онлайн часовете за начален етап – 20 минути, а за прогимназиален етап – 30 минути. Обучението се осъществява в образователната платформа Microsoft Teams.

На разположение на ученици и родители е училищният психолог, който ще оказва психологическа подкрепа посредством образователната платформа Microsoft Teams всеки ден от 14:00 часа до 17:00 часа. За осъществяване на връзка с него се обръщайте към Вашия класен ръководител.

Уважаеми родители, за пълноценното осъществяване на обучението от разстояние през следващите седмици предлагаме на Вашето внимание няколко препоръки:
1. Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху общуването с учителя и усвояването на учебния материал.
2. Съдействате на учителите за изпълнение на указанията и задачите, които поставят като:
– насърчавате детето си да бъде активно;
– обсъждате с детето си поставените за деня задачи и следите за изпълнението им;
– следите и контролирате присъствието на детето си в онлайн обучението.
3. Поддържайте постоянна връзка с класните ръководители и учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение за детето.

Нека бъдем сплотени, добронамерени и да си сътрудничим в името на нашите деца!