Информация за обучение в електронна среда в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог в периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г.

 

          Уважаеми  родители,

Информирам Ви,  че в периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. включително се прекратяват присъствените учебни занятия и се преминава на обучение от разстояние в електронна среда. Учебният процес за учениците от първи до седми клас ще се осъществява с образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния  времеви график:

 ГРАФИК