Информация за обучение в електронна среда в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че във връзка с решение на Общинския кризисен щаб за борба с COVID – 19 от 16 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително учебните занимания за учениците от пети до седми клас ще се провеждат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams. Обучението ще се осъществява по утвърденото седмично разписание и при спазване на следния график:
1.час 8:00 – 8:30
2.час 8:50 – 9:20
3.час 9:50 – 10:20
4.час 10:40 – 11:10
5.час 11:30 – 12:00
6.час 12:20 – 12:50
7.час 13:10 – 13:40
Продължителността на онлайн часовете е 30 минути.
Уважаеми родители, при възникнали въпроси или проблеми моля да уведомявате своевременно класния ръководител или училищното ръководство.