ИНФОРМАЦИЯ за организация на обучението от разстояние в електронна среда в ОУ „ Н. Парапунов“ – гр. Разлог

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед РД –01– 173 / 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването се прекратяват присъствените учебни занятия за учениците.

Информирам Ви, че обучението на учениците от I до IV клас в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. ще се осъществява от разстояние в електронна среда  в образователната платформа Microsoft Teams при спазване на следния времеви график:

  1. час 9:00 – 9:20
  2. час 9:40 – 10:00
  3. час 10:20 – 10:40
  4. час 11:00 – 11:20
  5. час  11:40 – 12:00
  6. час  12:20 – 12:40

Учениците от V до VII клас в периода от 22.03.2021 до 31.03.2021 г. продължават обучение от разстояние в електронна среда в платформата Microsoft Teams при спазване на съществуващия до момента времеви график.

Заниманията на групите за ЦОУД започват от 14:15 часа.

На разположение на ученици и родители е училищният психолог, който ще оказва психологическа подкрепа  в образователната платформа Microsoft Teams от 14:00 часа до 17:00 часа. За осъществяване на връзка с него се обръщайте към Вашия класен ръководител.

 

Д. Пелтегова, директор