Информация за здравната обстановка в ОУ “ Никола Парапунов“ към 15. 01. 2021г.

Уважаеми  родители,

 

В периода от 11.01.2021 г. до 15.01.2021 г. по здравословни прични са отсъствали между 9 – 11 ученици на ден от I – IV клас. Няма болни педагогически специалисти и непедагогически персонал.

В училището стриктно се спазват противоепидемичните мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен процес.

От 18.01.2021 г. / понеделник/ продължава присъственото обучение за учениците от I – IV клас и обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V – VII клас в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдените седмична програма и график за провеждане на учебните часове.

 

С уважение

Д. Пелтегова, директор на ОУ „ Н. Парапунов“