Информация за здравната обстановка в ОУ „ Н. Парапунов“ към 14.05.2021г.

Уважаеми родители,

В периода от 05. 05. 2021 г. до 14.05.2021 г. по здравословни причини от учебни занимания са отсъствали между 1 – 5 ученици от общо165 в начален етап и между 1 – 4 ученици от V и VI клас, които се обучават присъствено.

Няма болни учители и непедагогически персонал.

В училището стриктно се изпълняват насоките за работа в условията на COVID – 19. Осигурена е безопасна среда за провеждане на учебни занимания.

От 17.05. 2021 г. / понеделник/ продължава присъствения учебен процес за учениците от I – IV клас, както и за учениците от VI и VII клас. Обучение в електронна среда от разстояние ще се провежда за учениците от V клас в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма.

Дните 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. са неучебни, поради провеждане на ДЗИ.

С уважение!

Д. Пелтегова, директор